Het nut van digitaal tekenen

Het is tijd om het derde goede voornemen uit mijn onderzoek in te vullen. “digitaal ondertekenen” werd door 27% van de stemmen als goed voornemen voor 2023 gekozen.

Maar wat bedoelen we nou eigenlijk met digitaal ondertekenen en wat is het nut ervan?

Even een definitie: Digitale ondertekening wordt gebruikt om te garanderen dat met een document of bericht niet is geknoeid of dat het op geen enkele manier is gewijzigd. Het helpt ook om de identiteit van de ondertekenaar vast te stellen, aangezien de digitale handtekening gekoppeld is aan de privésleutel, die alleen de ondertekenaar kent.

Heel waardevol dus om offertes of orders door je klant te laten tekenen.

Nu zie ik je denken: “wij zijn maar een klein bedrijf en doen alleen zaken met consumenten en niet met grote bedrijven”

Onterecht. Bij iedere aanbieding of order is het wel zo prettige wanneer een klant een handtekening voor akkoord geeft op de afgesproken prijs en voorwaarden. Zeker een consument is goed beschermt dus het geven van duidelijkheid vooraf bij de bestelling is alleen maar goed en levert minder onduidelijkheid achteraf op.

Maar hoe regel je dit dan in? Bij Splandid hebben we digitale ondertekening onderdeel gemaakt van de offertes. Zodra je een offerte maakt en deze per mail verstuurd aan de klant kan deze digitaal ondertekenen. Alle momenten van openen en tekenen van het document worden netjes gelogd zodat er nooit onduidelijkheid kan zijn. Wel zo handig.

Uit onderzoek blijkt tevens dat klanten het digitaal tekenen niet meer als een drempel zien en dat in de praktijk blijkt dat een offerte die digitaal kan worden getekend sneller tot een opdracht leidt omdat de koper veel minder moeite hoeft te doen om akkoord te geven.

Naast het digitaal tekenen van de offertes hebben we in Splandid geregeld dat de klant na afloop van de opdracht ook de werkbon tekent. Dit helpt in de afronding en het sneller betalen van de factuur.